Selasa, 2 Februari 2016

SATU BAHASA

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.
2.  Untuk makluman, sekiranya ada satu tulisan maka ada satu bahasa.
3.  Berharap perkara di atas diberi perhatian.
4.  Segala kerjasama amatlah dihargai.

Sekian,
Terima kasih.