Jumaat, 27 November 2015

TIADA FAEDAH

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.
2.  Untuk makluman, sekiranya ada sumber tetapi tiada hasil maka tiada faedah.
3.  Berharap perkara di atas diberi perhatian.
4.  Segala kerjasama amatlah dialu-alukan dan dihargai.

Sekian.